Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bursa Grandfondo Bisiklet Yarışı Organizasyonu (“Bursa Grandfondo”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına oldukça önem veriyoruz. Bursa Grandfondo olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız.

Bu aydınlatma metni web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz-iş ortaklarımız ve yarışçı adaylarımızın Kanun’a uygun olarak işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanarak İşliyoruz?

Web Sitesi Ziyaretçilerimiz

Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik Bilgisi

IP adresi.

IP bilgisini; kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işliyoruz.

 

Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarımıza ilişkin bağlantılar içerebilir. Bu sosyal medya hesaplarına web sitemiz aracılığıyla erişebilirsiniz. Sosyal ağların kişisel verilerinizi toplaması ve işlemesi mümkün olabilir. Bu hususta ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlarının gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla ve analitik amaçla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir ve kullandığımız araçlar vasıtasıyla internet sitemize yapılan ziyaretlere ilişkin bilgiler, bizlerle (hangi ülkeden kaç ziyaretçi olduğu gibi) anonim ve kümülatif olarak paylaşılmaktadır. Kullandığımız araçlar, işlediği kişisel verileri bizlerle paylaşmamaktadır.

Yarışçı başvuranlar

Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad vb bilgiler.

İletişim Bilgisi

E-mail, telefon numarası vb bilgiler

 

Kimlik bilgileri, yarışçılarımız ile yürütmekte olduğumuz yarış organizasyonu çerçevesinde, gerekli organizasyon ve hazırlıkların tamamlanması ve sonuçlandırılması kapsamında Kanun madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.

İletişim bilgileri, yarışçılarımız ile yürütmekte olduğumuz yarış organizasyonu çerçevesinde, kendileri ile iletişim kurulması, yarışçılarımızın organizasyonun süreçleri ile ilgili gelişmelerden haberdar edilmesi amacı ile Kanun madde 5/2 (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile işlenmektedir.  

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Bursa Grandfondo ilettiğiniz kişisel verileriniz ya da tarafımızca edinilen kişisel verileriniz yurtiçinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına- iş ortaklarımıza ve faaliyetimiz çerçevesinde işbirliği halinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Bursa Grandfondo’nun aşağıda yer alan adresine noter aracılığıyla gönderilecek ihtarname veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarına sahipsiniz.

Bursa Grandfondo olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Bursa Grandfondo Bisiklet Yarışı Organizasyonu, Adres: ________  E-Mail: _____

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Aqua Florya Ofis, No:93 Florya, Bakırköy, İstanbul

0212 909 87 29

iletisim@ideafactory.com.tr
×
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram